Pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2012

15.12.2011

Veľmi pekne ďakujeme všetkým našim spolupracujúcim partnerom za pomoc pri realizácii národného projektu Národná sústava povolaní. Chceme Vám zaželať, aby čaro Vianoc spríjemnilo chvíle pohody v kruhu Vašej rodiny, aby láska prispela k domácej pohode, zdravie dalo radosť zo života a šťastie nech Vás denne stretá. Prajeme Vám pokojné Vianoce a úspešný nový rok 2012. Realizačný tím TREXIMA Bratislava.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.