O NSP v STV

13.12.2011

Dňa 12. decembra 2011 odvysielala Slovenská televízia reláciu s názvom Fokus. V druhej časti relácie (od 21:30 min.) diskutovali o kľúčovom probléme na trhu práce (nesúlade medzi dosiahnutými vedomosťami a zručnosťami uchádzačov o zamestnanie a požiadavkami zamestnávateľov) RNDr. Xaver Gubašhlavný poradca podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodinyPhDr. Peter Zemaníkgenerálny sekretár Zväzu spracovateľov dreva SR. V relácii sa spomína národný projekt Národná sústava povolaní, ktorý má dopomôcť k riešeniu uvedeného problému.

Reláciu Fokus si môžete pozrieť tu.

 

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.