Sklári v STV

20.11.2011

Dňa 18. novembra 2011 odvysielala Slovenská televízia reláciu s názvom Separé. V prvej časti relácie si môžete pozrieť príspevok o Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach – liahni budúcich majstrov sklárov, kde sa starajú o to, aby sklárske remeslo nevymrelo. V príspevku sa dozviete, z čoho sa vyrába sklo a aký je jeho výrobný postup. V ďalšej časti relácie sa dozviete viac o triediacich linkách v závode na výrobu obalového skla v Nemšovej. V relácii okrem iného vystúpili PhDr. Pavol Jaseň – riaditeľ Strednej odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach a predseda Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály a Ing. Štefan Škultéty, PhD. – generálny sekretár Zväzu sklárskeho priemyslu SR a garant Sektorovej rady pre sklo, keramiku, minerálne výrobky a nekovové materiály.

 

Reláciu Separé si môžete pozrieť tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.