Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorová rada živnostníkov zmenila názov

01.11.2011

Sektorová rada živnostníkov – osobné služby, remeselnícke práce dňa 26. 10. 2011 zmenila svoj názov na Sektorová rada pre remeslá a osobné služby. Všetky dokumenty hľadajte teraz pod heslom „remeslá a osobné služby“.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.