Reprezentatívnosť sektorových rád

13.11.2011

Sektorová rada je dobrovoľné nezávislé profesijné združenie odborníkov. Tvoria ju zástupcovia orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov, vzdelávacích a ďalších inštitúcií. Medzi hlavné úlohy sektorovej rady patrí tvorba a pravidelná aktualizácia národných štandardov zamestnaní, deklarácia požiadaviek na kvalifikovanú pracovnú silu v príslušnom sektore a spolupráca s rezortom školstva, vedy, výskumu a športu na tvorbe a revízii kvalifikačných a hodnotiacich štandardov. Víziou sektorových rád je zosúlaďovanie potrieb trhu práce so systémom vzdelávania. Viac informácií o sektorových radách možno nájsť tu.

Z hľadiska úspešnej realizácie všetkých cieľov, ktoré sú stanovené v rámci projektu Národná sústava povolaní, je nevyhnutné, aby každá sektorová rada mala reprezentatívne zastúpenie zo strany najdôležitejších zamestnávateľov v Slovenskej republike. Veľkí zamestnávatelia ťahajú slovenské hospodárstvo a Slovenská republika musí mať jednoznačný záujem zabezpečiť pracovníkov pre týchto zamestnávateľov v potrebnej štruktúre.

V sektorových radách pôsobia najvýznamnejší zamestnávatelia v slovenskom hospodárstve. Rebríček TREND TOP 200 zoraďuje najväčšie nefinančné podniky v našej krajine. V rámci 20-ich sektorových rád vytvorených v rámci projektu Národná sústava povolaní pôsobí zo 40-ich najväčších podnikov celkovo 31. Toto číslo jednoznačne garantuje reprezentatívnosť sektorových rád.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupcovia uvedených spoločností cítia spoločenskú zodpovednosť za stav odborného vzdelávania v našej krajine. Veľká vďaka patrí aj ostatným zamestnávateľom, ktorí sú zapojení do projektu (celkovo viac ako 300 expertov) a samozrejme aj ostatným členom zo strany zástupcov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, zástupcov zamestnancov, vzdelávacích a ďalších inštitúcií. Konkurenčnou výhodou Slovenskej republiky by mala byť skôr kvalifikovaná ako lacná pracovná sila.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.