Druhé rokovania sektorových rád

26.10.2011

Dňa 29. 9. 2011 sa začala séria druhých rokovaní sektorových rád. Na rokovaniach prítomní členovia schvália závery, podľa ktorých sa budú aktivity národného projektu ďalej realizovať. Bližšie informácie o činnosti sektorových rád nájdete tu.

Zoznam termínov a miest pre druhé rokovania jednotlivých sektorových rád:

Administratíva, ekonomika a manažment – 23. november 2011 (Bratislava)
Automobilový priemysel a strojárstvo – 26. október 2011 (Bratislava)
Bankovníctvo, poisťovníctvo a finančné služby – 21. november 2011 (Bratislava)
Celulózo-papierenský a polygrafický priemysel – 24. – 25. november 2011 (Ružomberok)
Doprava, logistika a poštové služby – 29. november 2011 (Bratislava)
Elektrotechnika – 3. november 2011 (Šoporňa)
Energetika, plyn a elektrina – 14. november (Bratislava)
Hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo – 29. – 30. september 2011 (Jelšava)
Chémia a farmácia – 18. október 2011 (Šoporňa)
Informačné technológie a telekomunikácie – 7. december (Bratislava)
Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel – 8. – 9. november 2011 (Podkylava)
Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch – 24. november 2011 (Bratislava)
Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov – 2. december 2011 (Šoporňa)
Potravinárstvo – 16. november 2011 (Bratislava)
Sklo, keramika, minerálne výrobky a nekovové materiály – 21. október 2011 (Lednické Rovne)
Stavebníctvo – 28. november 2011 (Bratislava)
Textil, odevy a spracovanie kože – 15. november 2011 (Púchov)
Ťažba a úprava surovín, geológia – 30. november (Prievidza)
Voda, odpad a životné prostredie – 22. november 2011 (Banská Štiavnica)
Živnostníci – osobné služby a remeselnícke práce – 26. október 2011 (Trnava)

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.