Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Knižnica národného projektu NSP

08.09.2011

V rámci realizácie a šírenia národného projektu Národná sústava povolaní sa realizátori projektu rozhodli zriadiť univerzálnu knižnicu pre problematiku vybudovania systému informácií, obsahujúceho opis štandardných nárokov trhu práce na jednotlivé pracovné miesta a na zlepšenie prístupu k informáciám o povolaniach a nárokoch zamestnávateľov na odborné zručnosti a praktické skúsenosti svojich zamestnancov.

Na domovskej stránke internetového portálu sustavapovolani.sk bola zriadená nová položka “Knižnica NSP”, kde si môžete prezrieť adresu knižnice, výpožičný čas, zoznam kníh, prečítať knižničný a výpožičný poriadok, stiahnuť prihlášku čitateľa či vzor čitateľského preukazu.

Informácie o knižnici nájdete tu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.