Sektorové rady pre verejnosť

29.06.2011

V časti Sektorové rady si môžete prečítať základné informácie o jednotlivých sektorových radách reprezentujúcich monitorovanie potrieb trhu práce v príslušných sektoroch národného hospodárstva a ich prenos do systému celoživotného vzdelávania, ktoré sa sformovali pre potreby národného projektu NSP. Ide napr. o informácie o členoch sektorovej rady, národných štandardoch zamestnaní, ktoré sektorová rada garantuje a v najbližšom období vytvorí, jej štatúte, novinkách z jej činnosti a pod. Položky na vytvorených stránkach sa v súčasnosti napĺňajú obsahom a budú sa pravidelne aktualizovať v závislosti od realizovaných prác sektorových rád v zmysle časového a vecného harmonogramu.

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.