Domov
ESF
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Centrum vzdelávania

Sektorové rady

Sektorové rady sú dobrovoľné nezávislé profesijné združenia odborníkov. Tvoria ich zástupcovia orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov, vzdelávacích a ďalších inštitúcií. Sektorové rady reprezentujú monitorovanie potrieb trhu práce v príslušných sektoroch národného hospodárstva a ich prenos do systému celoživotného vzdelávania.

Podmienkou ustanovenia sektorových rád je licencia vydaná alianciou sektorových rád. Aliancia je garantom činnosti všetkých sektorových rád, riadi, koordinuje ich činnosť a sprostredkúva ich komunikáciu s orgánmi štátnej správy a ďalšími subjektmi.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.