Zodpovedný subjekt

Aktivity na implementáciu sektorového opatrenia

Aktivita predstavuje konkrétny návrh sektorovej rady na rozvoj ľudských zdrojov v danom sektore, ktorú má realizovať zodpovedný subjekt do roku 2030. Sektorová rada ju navrhuje na realizáciu subjektu, do pôsobnosti ktorého riešenie úlohy spadá, t. j. subjektu, ktorý je na to príslušný a rozhodujúci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.