Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

Zoznam inovácií ovplyvňujúcich stratégiu sektora a priradené zdroje k inováciám

Analýza veľkých dát a prognostika
Inovácie v prístupe k manažmentu lôžkovej kapacity nemocníc a spôsobu starostlivosti o pacienta
Telehealth a telemedicína                                             
Zmena systému poskytovania ústavnej urgentnej starostlivosti (s dedikovaným tímom, s implementovaným procesom triáže, s mechanizmami na zníženie overcrowding urgentu)
Digital health technology
Zavedenie informačného systému a vybudovanie databázy poskytovateľov sociálnych služieb

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.