Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garantka sektorovej rady Monika Uhlerová Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
Predseda sektorovej rady Pavel Ondek Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Podpredseda sektorovej rady Radúz Dula Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
Podpredseda sektorovej rady Andrej Hutta Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Podpredseda sektorovej rady Andrej Lasz Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Podpredseda sektorovej rady Gabriel Mihályi Združenie miest a obcí Slovenska
Tajomníčka sektorovej rady Dana Mažgútová TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Zlata Antaliková Materská škola, Košice
Členka sektorovej rady Lýdia Babiaková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Členka sektorovej rady Mária Csontosová Základná umelecká škola v Medzeve
Člen sektorovej rady Milan Dado Žilinská univerzita v Žiline
Člen sektorovej rady Peter Danko Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Člen sektorovej rady Félix Dömény Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
Stredná priemyselná škola strojnícka, Bratislava
Členka sektorovej rady Katarína Dubovanová Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Člen sektorovej rady Ivan Dudáš ZŠ s MŠ Lokca
Členka sektorovej rady Ingrid Gamčíková OZ PŠaV na Slovensku
Členka sektorovej rady Marta Habánová Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Členka sektorovej rady Mária Hrušovská Štátny inštitút odborného vzdelávania a prípravy
Členka sektorovej rady Anna Jurkovičová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Členka sektorovej rady Jana Kandriková Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 06901 Snina
Členka sektorovej rady Romana Kanovská Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Člen sektorovej rady Florián Kevický IPESOFT spol. s r. o.
Člen sektorovej rady Samer Khouri Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechonológií
Členka sektorovej rady Eva Klikáčová Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku
Členka sektorovej rady Izabela Lara Kurtek IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Členka sektorovej rady Bibiana Lazarová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Člen sektorovej rady Vladimír Laššák Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
Členka sektorovej rady Andrea Macháčová Základná škola, Železničná 14, 821 07 Bratislava – Vrakuňa
Člen sektorovej rady Igor Mariančík Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Člen sektorovej rady Peter Ondreička Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Člen sektorovej rady Peter Ormandy Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Maják
Člen sektorovej rady Peter Papšo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Člen sektorovej rady Klaudius Šilhár Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.