Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Brašnár
 2. Dizajnér obuvi
 3. Garbiar
 4. Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
 5. Kožušník a opravár kožušín
 6. Krajčír (okrem umeleckého)
 7. Krajčír technickej konfekcie
 8. Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože
 9. Kvalitár, kontrolór textilu a odevov
 10. Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 11. Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe
 12. Mechanik, opravár textilných a odevných strojov
 13. Modelár obuvi a kožiarskych výrobkov
 14. Modelár odevov
 15. Montážny pracovník vo výrobe obuvi
 16. Montážny pracovník vo výrobe usní, kožušín a galantérie
 17. Návrhár textilných materiálov
 18. Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi
 19. Obuvník pre výrobu ortopedickej obuvi
 20. Odborný pracovník pre kooperácie
 21. Odevný dizajnér
 22. Odevný stylista
 23. Operátor stroja na farbenie a bielenie tkanín a odevov
 24. Operátor stroja na pletenie (pletiar)
 25. Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu
 26. Operátor stroja na výrobu obuvi
 27. Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov
 28. Operátor strojov na prípravu vlákien a pradenie (pradiar)
 29. Operátor strojov na prípravu tkania a tkanie (tkáč)
 30. Operátor šijacieho stroja v odevnej výrobe
 31. Operátor zariadenia na úpravu kožušín a kože
 32. Pomocný pracovník v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 33. Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe
 34. Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 35. Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe
 36. Strihač textilu
 37. Šička odevnej a technickej konfekcie
 38. Šička v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 39. Špecialista konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe
 40. Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 41. Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe
 42. Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby
 43. Špecialista technológ v kožiarskej výrobe
 44. Špecialista technológ v obuvníckej výrobe
 45. Špecialista technológ v odevnej výrobe
 46. Špecialista technológ v textilnej výrobe
 47. Špecialista vo výskume a vývoji v obuvníckej a kožiarskej výrobe
 48. Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe
 49. Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe
 50. Technik textilnej a odevnej výroby
 51. Technológ farbiacich procesov (kolorista)
 52. Výrobca technických textílií
 53. Vysekávač obuvníckych a kožiarskych materiálov
 54. Vyšívačka

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.