Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektore v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

  • smart oblečenie
  • ekologické materiály (konopné vlákna, bavlna, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány atď.)
  • ekologické farbenie materiálov
  • druhotné spracovanie textilného odpadu až po „no waste“ odevnú výrobu
  • 3D technológie a materiály
  • technologické inovácie strojného vybavenia
  • digitálne oblečenie
  • super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
  • elektrifikácia tkanín

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.