Ako vyzerá textilný priemysel v čase pandémie

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Ako vyzerá textilný priemysel v čase pandémie

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, PONDELOK 26. APRÍLA 2021

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.