Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Architekt
 2. Asfaltér
 3. Asistent stavbyvedúceho
 4. Asistent stavebného dozoru
 5. Autorizovaný geodet a kartograf
 6. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb
 7. Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
 8. Autorizovaný inžinier pre statiku stavieb
 9. Autorizovaný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
 10. Betonár
 11. Dláždič
 12. Geodet (vedecký pracovník)
 13. Inštalatér
 14. Inžinier geodet a kartograf
 15. Izolatér
 16. Kvalitár, kontrolór v stavebníctve
 17. Kontrolór detských ihrísk
 18. Lešenár
 19. Majster v stavebníctve
 20. Maliar, Tapetár
 21. Mechanik, opravár stavebných strojov a zariadení v stavebníctve
 22. Montážnik výplne stavebných otvorov
 23. Montér suchých stavieb
 24. Murár
 25. Obkladač
 26. Omietkar
 27. Operátor stavebných strojov
 28. Operátor strojov a zariadení na výrobu betónu
 29. Operátor výrobne obaľovaných zmesí
 30. Operátor zdvíhacieho zariadenia (okrem žeriavnika)
 31. Podlahár
 32. Pomocný pracovník na stavbe budov
 33. Pomocný pracovník pri výstavbe a údržbe pozemných komunikácií
 34. Požiarny audítor
 35. Pracovník likvidácie azbestu
 36. Riaditeľ organizačnej jednotky (závodu, divízie) v stavebníctve
 37. Riadiaci pracovník (manažér projektu) v stavebníctve
 38. Stavbyvedúci
 39. Stavebný dozor
 40. Stavebný klampiar
 41. Stavebný montážnik
 42. Stavebný prípravár
 43. Stavebný projektant
 44. Stavebný rozpočtár, kalkulant
 45. Stavebný sklenár
 46. Stavebný stolár
 47. Stavebný špecialista riadenia kvality
 48. Stavebný špecialista technológ
 49. Stavebný technik kontroly kvality, laborant
 50. Stavebný zámočník
 51. Staviteľ komínov
 52. Strechár
 53. Studniar
 54. Špecialista geografického informačného systému
 55. Špecialista informačného modelovania budov (BIM)
 56. Špecialista požiarnej ochrany
 57. Špecialista v stavebno-technologickom výskume a vývoji
 58. Štukatér, kašírnik
 59. Technik automatizácie budov
 60. Technik geodet
 61. Technik modulárnej výroby
 62. Tesár
 63. Zatepľovač
 64. Železiar v stavebníctve
 65. Žeriavnik

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.