Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Predseda sektorovej rady Pavol Kováčik Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Garant sektorovej rady Martin Hošták Republiková únia zamestnávateľov
Podpredseda sektorovej rady Vladimír Uhlík Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie
Tajomník sektorovej rady Michal Hrnčiar TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Janka Galdunová Stredná odborná škola technická, Prešov
Člen sektorovej rady Ján Hardoš dôchodca,
Členka sektorovej rady Ľubica Hlaváčová Stredná odborná škola stavebná, Nitra
Členka sektorovej rady Jana Hodúrová SZČO
Členka sektorovej rady Ivanka Chytrá Základná škola, Na bielenisku 2, 90201 Pezinok
Člen sektorovej rady Ladislav Konkoly Cech maliarov Slovenska
COLOR DECOR, s.r.o. Pozba
Členka sektorovej rady Katarína Koporová Únia klastrov Slovenska
Člen sektorovej rady Peter Kovačik Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Členka sektorovej rady Katarína Krajníková Technická univerzita v Košiciach – Stavebná fakulta
Členka sektorovej rady Csilla Krnáčová Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Člen sektorovej rady Vasil Kuzmiak Cech strechárov Slovenska
Členka sektorovej rady Zuzana Kyrinovičová Ústav vzdelávania a služieb
Členka sektorovej rady Martina Le Gall Maláková ELECTRIK INVEST, s. r. o
Člen sektorovej rady Miroslav Málik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Člen sektorovej rady Marek Malina Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Člen sektorovej rady Marek Nepela Cech strechárov Slovenska
StrechoStav, s.r.o. Martin
Členka sektorovej rady Andrea Palkovičová Štátny inštitút odborného vzdelávania
Členka sektorovej rady Gabriela Pobjecká Integrovaný odborový zväz
Člen sektorovej rady Radek Pšenička YIT
Člen sektorovej rady Patrik Sabov Chemkostav, a.s.
Člen sektorovej rady Štefan Száraz Stredná odborná škola stavebná, Nové Zámky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.