Sektorové partnerstvá

Výskumno-vývojové úlohy.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Výskumno-vývojové úlohy.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Výskumno-vývojové úlohy.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Výskumno-vývojové úlohy.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Výskumno-vývojové úlohy.
V rámci toho ďalší partneri:
• OCMI-OTG SpA, Italy (“OCMI”),
• Saint-Gobain SEFPRO, France (“SEFPRO”),
• Stazione Sperimentale del Vetro SCPA, Italy (“SSV”),
• CEMDESIGN, spol. s r.o., Slovakia (“CEMDESIGN”),
• Politecnico di Milano, Italy (“POLITECNICO”),
• BDF INDUSTRIES S.p.A., Italy, (“BDF”),
• FORMA GLAS Gesellschaft m.b.H., Austria (“FORMA").

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Výskumno-vývojové úlohy.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Výskumno-vývojové úlohy.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Výskumno-vývojové úlohy.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami

Výskumno-vývojové úlohy.

Typ: Spolupráca s výskumnými inštitúciami


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.