Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Štefan Škultéty Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky
Predsedníčka sektorovej rady Miroslava Hujová FunGlass
Podpredsedníčka sektorovej rady Anna Krupičková Spojená škola Púchov, organizačná zložka SOŠ sklárska
Tajomníčka sektorovej rady Soňa Gerthoferová TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Michal Ďurák PPC Čab, a.s.
Členka sektorovej rady Renata Farkašová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
Členka sektorovej rady Jaroslava Gazdíková Ministerstvo hospodárstva SR
Člen sektorovej rady Ľubomír Gromoš U.S. Steel Košice, s.r.o.
Člen sektorovej rady Michal Kárnik Považská cementáreň, a.s.
Člen sektorovej rady Marek Kasman Slovenský odborový zväz sklárskeho priemyslu
Členka sektorovej rady Daniela Králiková VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
Člen sektorovej rady Zoltán Lenčéš Ústav anorganickej chémie SAV
Členka sektorovej rady Eva Machavová Slovenské magnezitové závody, a.s.
Členka sektorovej rady Jana Pagáčová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Člen sektorovej rady Ján Podstrelenec Zväz sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky
Člen sektorovej rady Jozef Ševčík RONA, a.s.
Člen sektorovej rady Peter Šimurka Zväz sklárskeho priemyslu SR
Členka sektorovej rady Viera Žatkovičová Štátny inštitút odborného vzdelávania

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.