Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

Kľúčové inovačné zmeny v odvetví sa budú dotýkať predovšetkým zlepšenia výrobných technológií a v zdokonaľovaní a používaní skla, minerálnych, sklených vlákien, nekovových –  žiaruvzdorných materiálov ako prírodných materiálov v priemysle a bežnom používaní. Takmer žiadne iné materiály neposkytujú toľko možností využitia v mnohých priemyselných odvetviach ako napr.:

 • Potravinárstvo
 • Doprava
 • Stavebníctvo a architektúra
 • Energetika
 • Moderná komunikácia a informačné technológie
 • Farmaceutický priemysel
 • Zdravotníctvo a vedecká aplikácia
 • Oceliarenský priemysel
 • Chemický priemysel
 • Cementársky priemysel
 • poľnohospodárstvo

Oblasti výskumu a vývoja:

 • Špeciálne nátery budov
 • Anti – odrazové vlastnosti a technológie pre čistú výrobu energie
 • Funkčné využitie skla
 • Vývoj ohýbateľného skla, odolného proti poškriabaniu, zvukové sklo, tenšie sklo
 • Porcelánové izolátory s integrovaným optickým káblom
 • Porcelánové izolátory s hydrofóbnym povrchom s nanášaním keramických nanočastíc, polovodičových materiálov alebo dielektrických materiálov
 • Výskum hovorí o budúcnosti skla, minerálnych a sklených vláknach a nekovových materiáloch, ako o supermateriáloch vo všetkých možných oblastiach, ktoré by mohli tvoriť neobmedzené možnosti pre vývoj nových výrobkov a ich používanie. Nižšie sú uvedené niektoré inovácie s odkazom na link.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.