Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Peter Molnár Republiková únia zamestnávateľov
Predsedníčka sektorovej rady Jana Venhartová Potravinárska komora Slovenska
Tajomník sektorovej rady Marcela Schmidtová TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Tatiana Belová Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Členka sektorovej rady Eva Forrai Zväz spracovateľov mäsa
Členka sektorovej rady Ildikó Hanuliaková Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder
Členka sektorovej rady Anna Janošková ST. Nicolaus, a.s.
Člen sektorovej rady Jozef Golian SPU v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Členka sektorovej rady Zdenka Hromádková Slovenská akadémia vied, Chemický ústav SAV
Členka sektorovej rady Jaroslava Kaňuchová Pátková Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Členka sektorovej rady Tatiana Lopúchová Slovenský zväz pekárov, cukrárov  a cestovinárov 
Člen sektorovej rady Vladimír Machalík Slovenské združenie výrobcov piva a sladu
Člen sektorovej rady Peter Michalec Odborový Zväz Potravinárov SR
Člen sektorovej rady Daniel Molnár Únia hydinárov Slovenska
Členka sektorovej rady Lucia Morvai Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku
Členka sektorovej rady Zuzana Nouzovská Národné poľnohospodárske a potravinové centrum
Členka sektorovej rady Denisa Petrakovičová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Členka sektorovej rady Eva Polášková Republiková únia zamestnávateľov
Člen sektorovej rady Radovan Roba Slovenský cukrovarnícky spolok
Členka sektorovej rady Klaudia Sokolová Mecom Group
Členka sektorovej rady Drahomíra Szabová RAJO a.s. 
Člen sektorovej rady Ľubomír Valík STU v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Člen sektorovej rady Péter Varga Agrárna komora Slovenska
Členka sektorovej rady Viera Žatkovičová Štátny inštitút odborného vzdelávania

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.