Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Emil Macho Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Predseda sektorovej rady Jozef Artim Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Tajomníčka sektorovej rady Natália Cíbiková TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Ján Baršváry Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Členka sektorovej rady Janka Fedorová SOŠ Pruské
Trenčiansky samosprávny kraj
Člen sektorovej rady Richard Gažo Shebo Winery
Člen sektorovej rady Dušan Igaz SPU Nitra, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
Člen sektorovej rady Peter Ježo Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Člen sektorovej rady Peter Juhász Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Člen sektorovej rady Martin Kovalčík Odborový zväz drevo, lesy, voda
Členka sektorovej rady Katarína Kubišová Spojená škola Ivanka pri Dunaji
Člen sektorovej rady Michal Madžunkov Spojená škola Ivanka pri Dunaji
Združenie chovateľov rýb na Slovensku
Členka sektorovej rady Renáta Majerníková Štátny inštitút odborného vzdelávania
Člen sektorovej rady Peter Matejovič AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR
Člen sektorovej rady Pavel Naď Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
Člen sektorovej rady Róbert Palider ASYF Združenie mladých farmárov na Slovensku, Vasiľov
Členka sektorovej rady Helena Patašiová Agrárna komora Slovenska
Člen sektorovej rady Martin Rovaš Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Člen sektorovej rady Milan Semančík Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Roľnícka spoločnosť KYJOV s.r.o.
Člen sektorovej rady Ladislav Stodola Komora veterinárnych lekárov SR
Členka sektorovej rady Denisa Uhrinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Člen sektorovej rady Marián Varga Ovocinárska únia SR
PLANTEX

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.