Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Martin Hošták Republiková únia zamestnávateľov
Predseda sektorovej rady Marek Harbuľák Zväz cestovného ruchu SR
Podpredsedníčka sektorovej rady Martina Širhalová Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Tajomníčka sektorovej rady Malvína Dudášová TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Marcel Blaščák dm drogerie markt, s.r.o.
Člen sektorovej rady Peter Drábik Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Člen sektorovej rady Radúz Dula Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
Člen sektorovej rady Jakub Frackowiak CBA VEREX, a.s.
Členka sektorovej rady Slavomíra Cheresko FOU ZOO
Členka sektorovej rady Darina Košutová Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Člen sektorovej rady Alexander Kubala Hotelová akadémia
Členka sektorovej rady Iveta Lapšanská SOREA Regia
Členka sektorovej rady Tatiana Mókosová SOŠ Samuela Jurkoviča Bratislava
Člen sektorovej rady Martin Mravec Meinstrim s. r. o.
Člen sektorovej rady Jozef Orgonáš Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Člen sektorovej rady Juraj Pivovárči TATRATOUR Slovakia, s.r.o.
Členka sektorovej rady Eva Polášková Republiková únia zamestnávateľov
Člen sektorovej rady Marek Schwarz Tatry Mountain Resorts, a.s.
Člen sektorovej rady Peter Solárik Štátny inštitút odborného vzdelávania
Člen sektorovej rady Peter Šoltés Republiková únia zamestnávateľov
Členka sektorovej rady Iveta Šoltésová SOŠ Samuela Jurkoviča
Členka sektorovej rady Lucia Špinerová COOP Jednota Slovensko, s.d.
Člen sektorovej rady Martin Toman Istropolitana Ogilvy
Členka sektorovej rady Beáta Töröková OZ pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.