Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Peter Molnár Republiková únia zamestnávateľov
Predseda sektorovej rady Igor Patráš Zväz spracovateľov dreva SR
Podpredseda sektorovej rady Dávid Hančinský Slovenská lesnícka komora
Tajomníčka sektorovej rady Zuzana Čierna TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Jozef Artim Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Člen sektorovej rady Milan Dolňan Slovenská lesnícka komora
Člen sektorovej rady Miroslav Ďurovič SOŠ lesnícka Banská Štiavnica a Banskobystrický samosprávny kraj
Člen sektorovej rady Peter Hyriak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši
Členka sektorovej rady Alena Galanová Štátny inštitút odborného vzdelávania
Člen sektorovej rady Ivan Klement Technická univerzita vo Zvolene
Členka sektorovej rady Marcela Kružliaková KRONOSPAN, s.r.o.
Člen sektorovej rady Pavel Laššák Stredná odborná škola drevárska, Zvolen
Člen sektorovej rady Jozef Minárik Konfederácia odborových zväzov SR
Člen sektorovej rady Miroslav Piliarkin DOKA DREVO, s. r. o.
Člen sektorovej rady Miroslav Skladaný LESY SR, š. p.
Člen sektorovej rady Igor Viszlai Slovenská lesnícka komora
Člen sektorovej rady Štefan Vozár Obecné lesy Veľké Pole
Člen sektorovej rady Vladimír Záborský Zväz spracovateľov dreva SR
Člen sektorovej rady Peter Zemaník Zväz spracovateľov dreva SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.