KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR V URČENOM HORIZONTE, S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE

Názov inovácie:Zdroj inovácie:
empirické dáta a modely vývoja lesa v rozhodovacom procesehttp://www.sapv.sk/sk/za-obdobie-2010-2019
rozvoj lesníckej informatikyhttp://www.sapv.sk/sk/za-obdobie-2010-2019
rozvoj lesníckeho mapovania a rozvoja diaľkového prieskumu Zemehttp://www.sapv.sk/sk/za-obdobie-2010-2019
informatika a moderné technológie v lesníctvehttp://www.sapv.sk/sk/za-obdobie-2010-2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.