Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre kultúru a kreatívny priemysel

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Animátor (tvorca animácie)
 2. Archeológ (okrem výskumu)
 3. Asistent kamery
 4. Asistent produkcie
 5. Asistent réžie
 6. Astronóm – pozorovateľ
 7. Bábkoherec
 8. Baletný majster
 9. Baletný sólista
 10. Bibliograf špecialista
 11. Cirkevný hudobník
 12. Člen baletného zboru
 13. Člen hudobnej skupiny
 14. Člen orchestra
 15. Člen speváckeho zboru
 16. Člen tanečného zboru (okrem baletu)
 17. Dablér
 18. Digitalizátor kultúrneho dedičstva
 19. Dirigent
 20. Diskdžokej
 21. Dizajnér autorských a solitérnych produktov
 22. Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie
 23. Dokumentarista, informačný špecialista
 24. Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
 25. Dramaturg
 26. Etnológ
 27. Fotoreportér
 28. Grafický dizajnér (grafik)
 29. Herec
 30. Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry
 31. Hlasový pedagóg
 32. Hlavný kameraman
 33. Hlavný osvetľovač
 34. Hudobný skladateľ
 35. Ilustrátor
 36. Inštrumentálny sólista
 37. Kameraman
 38. Knihovník
 39. Knihovník špecialista
 40. Knižničný manipulant
 41. Komentátor
 42. Koncertný majster
 43. Korepetítor
 44. Kreatívny producent
 45. Kultúrno-osvetový pracovník
 46. Kultúrny agent
 47. Kulturológ
 48. Kurátor
 49. Kustód
 50. Literárny historik, teoretik, kritik
 51. Lektor v múzeu a galérii
 52. Majster javiskovej techniky
 53. Majster zvuku
 54. Maskér, vlásenkár
 55. Mikrofonista – asistent zvuku
 56. Mozaikár
 57. Múzejný/galerijný pedagóg
 58. Muzeológ
 59. Muzikálový herec
 60. Muzikológ
 61. Notograf
 62. Obrazový strihač
 63. Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva
 64. Odborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstva
 65. Operátor prenosového voza
 66. Operátor technickej kontroly vysielania a výroby
 67. Ostrič kamery
 68. Osvetľovač
 69. Pamiatkar
 70. Písmomaliar
 71. Premietač
 72. Prenosový technik
 73. Preparátor zbierkových predmetov
 74. Produkčný
 75. Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)
 76. Publicista
 77. Reportér
 78. Reštaurátor artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru
 79. Reštaurátor predmetov historickej a kultúrnej hodnoty (okrem artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru)
 80. Retušér
 81. Režisér
 82. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry
 83. Rozhlasový moderátor
 84. Scenárista
 85. Scénický a kostýmový výtvarník
 86. Sólista operety a opery
 87. Spevák
 88. Spravodajca
 89. Správca depozitára
 90. Správca historických pamiatok
 91. Správca prírodných pamiatok
 92. Šepkár 
 93. Šéfdirigent
 94. Šéfredaktor
 95. Štúdiový technik
 96. Tanečný majster (okrem baletu)
 97. Tanečný sólista (okrem baletu)
 98. Teatrológ
 99. Technik jednokamerového voza
 100. Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
 101. Technik scény
 102. Televízny moderátor
 103. Teoretik, kritik audiovizuálneho umenia
 104. Textový korektor
 105. Titulkovač
 106. Tvorca bábok
 107. Umelecký čalúnnik, dekoratér
 108. Umelecký farbiar textílií
 109. Umelecký grafik
 110. Umelecký krajčír
 111. Umelecký maliar
 112. Umelecký obuvník
 113. Umelecký rekvizitár, zbrojár
 114. Umelecký sochár
 115. Vedecký pracovník v astronómii
 116. Vedúci prenosového voza
 117. Vedúci technickej zmeny v štúdiách
 118. Vedúci vydania (žurnalistika)
 119. Vizuálny umelec – fotograf
 120. Vydavateľský redaktor
 121. Vysielací technik
 122. Výkonný producent
 123. Výskumník archeológ
 124. Výskumník archívno-historický
 125. Výskumník pamiatkového fondu
 126. Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
 127. Výstavný technik
 128. Výtvarný (umelecký) redaktor
 129. Zbormajster
 130. Zriadenec orchestra
 131. Zvukár
 132. Žurnalista, novinár

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.