Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre kultúru a kreatívny priemysel

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Animátor (tvorca animácie)
 2. Archeológ (okrem výskumu)
 3. Asistent kamery
 4. Asistent produkcie
 5. Asistent réžie
 6. Astronóm – pozorovateľ
 7. Bábkoherec
 8. Baletný majster
 9. Baletný sólista
 10. Bibliograf špecialista
 11. Cirkevný hudobník
 12. Čalúnnik a dekoratér v umelecko-remeselnej tvorbe
 13. Člen baletného zboru
 14. Člen hudobnej skupiny
 15. Člen orchestra
 16. Člen speváckeho zboru
 17. Člen tanečného zboru (okrem baletu)
 18. Dablér
 19. Digitalizátor kultúrneho dedičstva
 20. Dirigent
 21. Diskdžokej
 22. Dizajnér autorských a solitérnych produktov
 23. Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie
 24. Dokumentarista, informačný špecialista
 25. Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
 26. Dramaturg
 27. Etnológ
 28. Farbiar textílií v umelecko-remeselnej tvorbe
 29. Fotoreportér
 30. Grafický dizajnér (grafik)
 31. Herec
 32. Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry
 33. Hlasový pedagóg
 34. Hlavný kameraman
 35. Hlavný osvetľovač
 36. Hudobný skladateľ
 37. Ilustrátor
 38. Inštrumentálny sólista
 39. Kameraman
 40. Knihovník
 41. Knihovník špecialista
 42. Knižničný manipulant
 43. Komentátor
 44. Koncertný majster
 45. Korepetítor
 46. Krajčír v umelecko-remeselnej tvorbe
 47. Kreatívny producent
 48. Kultúrno-osvetový pracovník
 49. Kultúrny agent
 50. Kulturológ
 51. Kurátor
 52. Kustód
 53. Lektor v múzeu a galérii
 54. Literárny historik, teoretik, kritik
 55. Majster javiskovej techniky
 56. Majster zvuku
 57. Manažér filmovej distribúcie
 58. Maskér a vlásenkár v umelecko-remeselnej tvorbe
 59. Mikrofonista – asistent zvuku
 60. Mozaikár
 61. Múzejný/galerijný pedagóg
 62. Muzeológ
 63. Muzikálový herec
 64. Muzikológ
 65. Notograf
 66. Obrazový strihač
 67. Obuvník v umelecko-remeselnej tvorbe
 68. Odborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstva
 69. Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva
 70. Operátor prenosového voza
 71. Operátor technickej kontroly vysielania a výroby
 72. Ostrič kamery
 73. Osvetľovač
 74. Pamiatkar
 75. Patinér a modista v umelecko-remeselnej tvorbe
 76. Písmomaliar
 77. Premietač
 78. Prenosový technik
 79. Preparátor zbierkových predmetov
 80. Produkčný
 81. Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)
 82. Publicista
 83. Rekvizitár a zbrojár v umelecko-remeselnej tvorbe
 84. Reportér
 85. Reštaurátor artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru
 86. Reštaurátor predmetov historickej a kultúrnej hodnoty (okrem artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru)
 87. Retušér
 88. Režisér
 89. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry
 90. Rozhlasový moderátor
 91. Scenárista
 92. Scénický a kostýmový výtvarník
 93. Sólista opery a operety
 94. Spevák
 95. Správca depozitára
 96. Správca historických pamiatok
 97. Správca prírodných pamiatok
 98. Spravodajca
 99. Šéfdirigent
 100. Šéfredaktor
 101. Šepkár
 102. Štúdiový technik
 103. Tanečný majster (okrem baletu)
 104. Tanečný sólista (okrem baletu)
 105. Teatrológ
 106. Technik jednokamerového voza
 107. Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
 108. Technik scény
 109. Televízny moderátor
 110. Teoretik, kritik audiovizuálneho umenia
 111. Textový korektor
 112. Titulkovač
 113. Tvorca bábok
 114. Umelecký grafik
 115. Umelecký maliar
 116. Umelecký sochár
 117. Vedecký pracovník v astronómii
 118. Vedúci prenosového voza
 119. Vedúci technickej zmeny v štúdiách
 120. Vedúci vydania (žurnalistika)
 121. Vizuálny umelec – fotograf
 122. Vydavateľský redaktor
 123. Výkonný producent
 124. Vysielací technik
 125. Výskumník archeológ
 126. Výskumník archívno-historický
 127. Výskumník pamiatkového fondu
 128. Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
 129. Výstavný technik
 130. Výtvarný (umelecký) redaktor
 131. Zbormajster
 132. Zriadenec orchestra
 133. Zvukár
 134. Žurnalista, novinár

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.