Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre kultúru a kreatívny priemysel

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Animátor (tvorca animácie)
 2. Archeológ (okrem výskumu)
 3. Asistent kamery
 4. Asistent produkcie
 5. Asistent réžie
 6. Astronóm – pozorovateľ
 7. Bábkoherec
 8. Baletný majster
 9. Baletný sólista
 10. Bibliograf špecialista
 11. Člen baletného zboru
 12. Člen orchestra
 13. Člen speváckeho zboru
 14. Digitalizátor kultúrneho dedičstva
 15. Dirigent
 16. Diskdžokej
 17. Dizajnér autorských a solitérnych produktov
 18. Dizajnér vizuálnej a multimediálnej komunikácie
 19. Dokumentarista, informačný špecialista
 20. Dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii
 21. Dramaturg
 22. Etnológ
 23. Grafický dizajnér (grafik)
 24. Herec
 25. Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry
 26. Hlasový pedagóg
 27. Hlavný kameraman
 28. Hlavný osvetľovač
 29. Hudobný skladateľ
 30. Ilustrátor
 31. Inštrumentálny sólista
 32. Kameraman
 33. Knihovník
 34. Knihovník špecialista
 35. Knižničný manipulant
 36. Komentátor
 37. Koncertný majster
 38. Korepetítor
 39. Kultúrno-osvetový pracovník
 40. Kultúrny agent
 41. Kulturológ
 42. Kurátor
 43. Kustód
 44. Literárny historik, teoretik, kritik
 45. Lektor v múzeu a galérii
 46. Majster javiskovej techniky
 47. Majster zvuku
 48. Maskér, vlásenkár
 49. Mikrofonista – asistent zvuku
 50. Mozaikár
 51. Múzejný/galerijný pedagóg
 52. Muzeológ
 53. Muzikálový herec
 54. Muzikológ
 55. Notograf
 56. Obrazový strihač
 57. Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva
 58. Odborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstva
 59. Operátor prenosového voza
 60. Operátor technickej kontroly vysielania a výroby
 61. Ostrič kamery
 62. Osvetľovač
 63. Pamiatkar
 64. Písmomaliar
 65. Premietač
 66. Prenosový technik
 67. Preparátor zbierkových predmetov
 68. Produkčný
 69. Prvý hráč (vedúci nástrojovej skupiny)
 70. Publicista
 71. Reportér
 72. Reštaurátor artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru
 73. Reštaurátor predmetov historickej a kultúrnej hodnoty (okrem artefaktov kultúrneho dedičstva výtvarného charakteru)
 74. Režisér
 75. Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry
 76. Rozhlasový moderátor
 77. Scenárista
 78. Scénický a kostýmový výtvarník
 79. Spevák
 80. Spravodajca
 81. Správca depozitára
 82. Správca historických pamiatok
 83. Správca prírodných pamiatok
 84. Šéfdirigent
 85. Šéfredaktor
 86. Štúdiový technik
 87. Technik jednokamerového voza
 88. Technik kamerových, obrazových, pomocných a pohybových zariadení a prístrojov (grip)
 89. Technik scény
 90. Televízny moderátor
 91. Textový korektor
 92. Titulkovač
 93. Tvorca bábok
 94. Umelecký čalúnnik, dekoratér
 95. Umelecký farbiar textílií
 96. Umelecký grafik
 97. Umelecký krajčír
 98. Umelecký maliar
 99. Umelecký obuvník
 100. Umelecký rekvizitár, zbrojár
 101. Umelecký sochár
 102. Vedecký pracovník v astronómii
 103. Vedúci prenosového voza
 104. Vedúci technickej zmeny v štúdiách
 105. Vedúci vydania (žurnalistika)
 106. Vizuálny umelec – fotograf
 107. Vydavateľský redaktor
 108. Vysielací technik
 109. Výskumník archeológ
 110. Výskumník archívno-historický
 111. Výskumník pamiatkového fondu
 112. Výskumno-metodický pracovník v knihovníctve
 113. Výstavný technik
 114. Výtvarný (umelecký) redaktor
 115. Zbormajster
 116. Zriadenec orchestra
 117. Zvukár
 118. Žurnalista, novinár

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.