Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garantka sektorovej rady Hana Blažíčková Ministerstvo kultúry SR
Predsedníčka sektorovej rady Alexandra Homoľová Slovenská národná galéria
Podpredseda sektorovej rady Radoslav Kutaš Ministerstvo kultúry SR
Tajomník sektorovej rady Jakub Žabka TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Matúš Bieščad Inštitút kultúrnej politiky MK SR
Členka sektorovej rady Ivana Bottyánová Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky
Členka sektorovej rady Miriam Filová Špániková Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Členka sektorovej rady Ľudmila Ghillány Štátny inštitút odborného vzdelávania
Členka sektorovej rady Dana Hajóssy Konzervatórium Tolstého 11, Bratislava
Člen sektorovej rady Michal Hladký Creative Industry Košice
Člen sektorovej rady Branislav Jelenčík Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu
Člen sektorovej rady Peter Kadlic Trnavský samosprávny kraj
Členka sektorovej rady Bohunka Koklesová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Členka sektorovej rady Petra Lanáková Slovenské národné divadlo
Člen sektorovej rady Zsolt Lukács Škola umeleckého priemyslu Košice
Člen sektorovej rady Mikuláš Pál Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
Člen sektorovej rady Václav Staškovič Rozhlas a televízia Slovenska
Člen sektorovej rady Peter Škulavík Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry
Člen sektorovej rady Jaroslav Šušol Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta UK BA
Členka sektorovej rady Veronika Vasilová Národné osvetové centrum
Člen sektorovej rady Anton Viskup Slovenská filharmónia
Členka sektorovej rady Svetlana Waradzinová Divadelná fakulta VŠMU

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.