Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

 • Tepelná technika v hutníctve, 
 • Vodík – palivo budúcnosti, 
 • Charakteristika surovín pre výrobu ferozliatin, 
 • Vysokoteplotné spekanie jemnozrnných materiálov, 
 • Riadenie a simulácia metalurgických procesov, 
 • Nové materiály (nové zliatiny) na tlmenie vibrácií (už vyrábaná hliníková pena), 
 • 3D tlač – výroba aditív – vývoj vhodných práškov, 
 • Ocele s nízkou hustotou obsahujúce značné množstvo hliníka, napr. ocele Mn-Al-C (Triplex) pre karosérie, 
 • Ocele a kovové zliatiny s vysokou pevnosťou pri udržaní alebo zvýšení pomeru medze kĺzu/medze pevnosti v ťahu s vynikajúcimi ťažnými a únavovými vlastnosťami, 
 • Výroba konštrukčnej ocele pre obnoviteľné zdroje (veterné stožiare, moderné elektrárne, geotermálna energia), 
 • Integrácia nových technológií predúpravy surovín. 
 • Výroba kovového horčíka. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.