Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Daniel Širhal Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Predseda sektorovej rady Vladimír Tonka Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Tajomník sektorovej rady Michal Kitta TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Daniel Adamko Štátny inštitút odborného vzdelávania
Členka sektorovej rady Katarína Baďurová Stredoslovenská energetika, a.s.
Členka sektorovej rady Iveta Bakičová Stredná odborná škola elektrotechnická (Trnava)
Člen sektorovej rady Marián Baňanka Energeticko-chemický odborový zväz
Člen sektorovej rady Artur Bobovnický SIEA
Člen sektorovej rady Roman Cimbala Technická univerzita v Košiciach, FEI
Člen sektorovej rady Lajos Csonka COM-therm, spol. s r. o.
Člen sektorovej rady Ignác Havran HELORO, s. r. o.
Člen sektorovej rady Juraj Hudcovský Západoslovenská energetika, a.s.
Člen sektorovej rady Radovan Illith SPP-distribúcia, a.s.
Členka sektorovej rady Zuzana Klčová Slovenský zväz výrobcov tepla
Členka sektorovej rady Lívia Knapová TEKO, a. s.
Člen sektorovej rady Pavol Korienek Plynárenský odborový zväz
Člen sektorovej rady Štefan Lovas Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Členka sektorovej rady Eva Murínová Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Členka sektorovej rady Jana Nádaská Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Člen sektorovej rady Viliam Osuský Republiková únia zamestnávateľov
Člen sektorovej rady Miroslav Petrus Ministerstvo hospodárstva SR
Člen sektorovej rady Milan Ponický Bánskobystrický samosprávny kraj
Členka sektorovej rady Martina Rusinková Východoslovenská energetika Holding a.s.
Člen sektorovej rady Erik Schild Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.