Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Milan Chúpek Únia dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
Predseda sektorovej rady Ján Žačko Únia dopravy, pôšt a telekomunikácii SR
Tajomník sektorovej rady Michal Hrnčiar TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Člen sektorovej rady Martin Adamička Volkswagen Slovakia, a.s.
Členka sektorovej rady Monika Brinziková Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy
Člen sektorovej rady Tomáš Gbúr Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Člen sektorovej rady Jozef Gnap Zväz logistiky a zasielateľstva
Člen sektorovej rady Michal Halabica Bratislavský samosprávny kraj
Člen sektorovej rady Róbert Henček Slovenská plavba a prístavy, a.s.
Člen sektorovej rady Martin Jerguš Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy
Členka sektorovej rady Jarmila Kukumberg Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Člen sektorovej rady Rastislav Kušpál Siemens Mobility, s. r. o.
Člen sektorovej rady Marián Lelovský Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Členka sektorovej rady Jana Loučková Slovenská pošta, a.s.
Členka sektorovej rady Lucia Mader-Kutská Špecialistka pre oblasť letiskovej infraštruktúry
Člen sektorovej rady Jozef Majerčák Žilinská univerzita v Žiline
Členka sektorovej rady Jarmila Matejčíková Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Člen sektorovej rady Ľudevít Mikloš Odborové združenie železničiarov
Člen sektorovej rady Mário Oleš Národná dialničná spoločnosť, a. s.
Člen sektorovej rady Peter Papík Štátny inštitút odborného vzdelávania
Členka sektorovej rady Alena Novák Sedláčková Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Členka sektorovej rady Barbora Šálková Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Člen sektorovej rady Branislav Škúci Slovak Lines, a.s.
Člen sektorovej rady Peter Šoltés Republiková únia zamestnávateľov
Členka sektorovej rady Valéria Tibenská Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Členka sektorovej rady Katarína Tothová Železnice Slovenskej republiky
Člen sektorovej rady nominácia bude doriešená ČESMAD Slovakia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.