Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre chémiu a farmáciu

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Analytický chemik
 2. Anorganický chemik
 3. Aplikačný technik v chemickej výrobe
 4. Biofyzik
 5. Biochemik
 6. Dispečer v chemickom priemysle
 7. Farmaceutický laborant bez špecializácie
 8. Farmaceutický reprezentant
 9. Fyzikálny chemik
 10. Chemický špecialista biotechnológ
 11. Chemický špecialista technológ
 12. Chemický špecialista vo výskume a vývoji
 13. Chemický technik v priemyselnej výrobe
 14. Chemik v prevádzke a službách
 15. Jadrový chemik
 16. Kvalitár, kontrolór chemických výrobkov
 17. Laborant biochemik
 18. Laborant v technológii výroby a prípravy liekov
 19. Majster (supervízor) v chemickej výrobe
 20. Manažér chemickej legislatívy
 21. Monitor klinických štúdií
 22. Montážny pracovník chemických, gumárenských a plastikárskych výrobkov
 23. Operátor diaľkového riadenia chemickej výroby (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
 24. Operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
 25. Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov
 26. Operátor strojov a zariadení vo farmaceutickej výrobe
 27. Operátor zariadenia v biochemickej výrobe
 28. Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
 29. Organický chemik
 30. Pomocný pracovník v chemickej výrobe
 31. Procesný technik v chemickej výrobe
 32. Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej a farmaceutickej výrobe
 33. Špecialista pre spracovanie plastov
 34. Špecialista predaja chemických produktov
 35. Špecialista registrácie liekov
 36. Špecialista riadenia kvality v chemickej výrobe
 37. Špecialista údržby v chemickej výrobe
 38. Technik chemik
 39. Technik kontroly kvality v chemickej výrobe
 40. Technik pre spracovanie plastov
 41. Technológ pre spracovanie plastov
 42. Teoretický a počítačový chemik

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.