Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Roman Karlubík Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Predseda sektorovej rady Vladimír Očenáš Duslo, a.s.
Tajomníčka sektorovej rady Alena Ciburová TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Ľubomíra Balážová Univerzita Alexandra Dubčeka
Fakulta priemyselných technológií, Púchov
Členka sektorovej rady Monika Bene LANXESS Central Eastern Europe s.r.o.
Členka sektorovej rady Zuzana Boorová SLOVNAFT, a.s.
Člen sektorovej rady Andrej Buch Energeticko-Chemický odborový zväz
Člen sektorovej rady Martin Budzák Výskumný ústav syntetických vlákien Svit
Člen sektorovej rady Ján Fratrič BASF Slovensko spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Jaroslava Gazdíková Ministerstvo hospodárstva SR
Členka sektorovej rady Katarína Ikrényiová Slovenský plastikársky klaster
Členka sektorovej rady Lenka Jancíková Spojená škola Púchov
Členka sektorovej rady Ivana Káčerová Saneca Pharmaceuticals a.s.
Členka sektorovej rady Anna Keseliová Spojená škola, Šaľa
Členka sektorovej rady Marta Kollárová Katedra biochémie FNS UK
Členka sektorovej rady Silvia Loffayová Stredná odborná škola chemická
Členka sektorovej rady Mária Matulová Slovenská akadémia vied
Členka sektorovej rady Eva Nebusová Stredná odborná škola Svit
Členka sektorovej rady Iveta Ondrejkovičová Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Členka sektorovej rady Katarína Piačková Spojená škola, Nováky
Člen sektorovej rady Miroslav Pinďar Fortischem a.s.
Členka sektorovej rady Silvia Surová Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
Členka sektorovej rady Miroslava Šinková Trenčiansky samosprávny kraj
Člen sektorovej rady Peter Štefánik Continental Matador Rubber, s.r.o.
Člen sektorovej rady Tomáš Tesař Katedra organizácie a riadenia farmácie FaF UK
Členka sektorovej rady Zuzana Weissová CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
Členka sektorovej rady Viera Žatkovičová Štátny inštitút odborného vzdelávania

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.