Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

 • CO2 valorizácia
 • Fúzna energia
 • Uhlíkové nanovlákna z oxidu uhličitého z ovzdušia
 • Premena CO2 na plast
 • Premena CO2 na etanol
 • Vývoj progresívnych polymérnych materiálov a metodológií pre 3D/4D tlač
 • Unikátna technológia na regeneráciu použitých olejov
 • Nová bio prísada zlepšujúca cetánové číslo palív
 • Progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií pre ochranu a bezpečnosť človeka a ich realizáciu v priemyselnej praxi
 • Inteligentný odev na monitoring biodát človeka, najmä signálu z elektrokardiogramu
 • Nonoilen – slovenský bioplast II. generácie
 • Bezkatalytická syntéza peroxidu vodíka mikrorozprašovaním vody
 • Suroviny na báze biopalív na výrobu nových polymérov
 • Total – Corbion – príklad kolaborácie medzi chemickými spoločnosťami na výrobu biodegradovateľných plastov z bio
 • Výroba biologicky degradovateľných plastov z tuhého komunálneho odpadu a rybieho odpadu
 • Borealis – dizajn pre recyklovateľnosť
 • Virtuous Circle projekt – cirkulárna ekonomika v praxi
 • DOW – inovatívne riešenia balenia
 • DuPont – recyklovanie agrochemických fliaš
 • Arkema – termoplastická živica, ktorá umožňuje recykláciu veternej lopatky
 • Total – príklad inovácie produktov, ktoré prevyšujú pôvodné materiály
 • Procter &Gamble – vytváranie recyklovateľných šampónových fliaš
 • DSM and Niaga – plne recyklovateľné koberce
 • ALPLA – používanie trvalo udržiavateľných materiálov pri výrobe plastov
 • Inovačná chémia pre energetickú efektívnosť budov v inteligentných mestách
 • Strategic Innovation and Research Agenda (SIRA)
 • SPIRE vision 2050
 • Chemické inovácie pre spoločnosť s nízkym obsahom uhlíka
 • Vysokovýkonná recyklácia plastov
 • ACE inhibítory, ktoré zastavujú chronické ochorenie obličiek
 • INEOS – Odpad sa stáva palivom. Príklad spolupráce chemického priemyslu s ostatnými
 • procesnými odvetviami, ktoré podporujú znižovanie emisií uhlíka, optimalizáciu energie aúspory nákladov
 • Repsol’s Naturep – eliminácia všetkých prídavných látok so zavedenými migračnými limitm i z polyolefínov
 • PolyStyreneLoop (PSL) Cooperative – riešenie na recykláciu odpadu z penovej izolácie z polysteyrénu
 • Ioniqa – inovatívne recyklačné riešenie depolymerizácie za vzniku monomérov do výroby plastov
 • BASF – Biomass Balance Approach
 • SABIC – využitie potravinárskeho odpadu a zvyškov z lesníctva na výrobu plastov
 • AkzoNobel – použitie odpadu ako suroviny pre chemický priemysel

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.