Chemický sektor u nás je moderný

Z edície odborné články pripravované spoločnosťou Trexima Bratislava v spolupráci s Hospodárskymi novinami.

Chemický sektor u nás je moderný

Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, UTOROK 27. APRÍLA 2021

« domov

« médiá

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.