Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Zverejnené nové a zrevidované národné štandardy zamestnaní, Sektorovou radou pre Celulózo – papierenský a polygrafický priemysel

Zoznam národných štandardov zamestnaní vytvorených a zrevidovaných v priebehu Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike.

 1. Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe
 2. Grafik prípravy tlače
 3. Knihár
 4. Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe
 5. Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe
 6. Majster (supervízor) v celulózo-papierenskej výrobe
 7. Majster (supervízor) v polygrafickej výrobe
 8. Operátor farieb, kolorista v polygrafii
 9. Operátor linky pre výrobu výrobkov z papiera
 10. Operátor zariadenia na výrobu celulózy
 11. Operátor zariadenia na výrobu papiera
 12. Pomocný pracovník v celulózo-papierenskej výrobe
 13. Pomocný pracovník v polygrafickej výrobe
 14. Pracovník zhotovovania tlačovej formy
 15. Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe
 16. Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe
 17. Strojník linky pre výrobu výrobkov z papiera
 18. Strojník zariadenia na výrobu celulózy
 19. Strojník zariadenia na výrobu papiera
 20. Špecialista riadenia celulózo-papierenskej výroby
 21. Špecialista riadenia kvality v celulózo-papierenskej výrobe
 22. Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe
 23. Špecialista riadenia polygrafickej výroby
 24. Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe
 25. Špecialista technológ v polygrafickej výrobe
 26. Špecialista údržby v celulózo-papierenskej výrobe
 27. Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe
 28. Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe
 29. Technik dokončovacieho spracovania (knihár)
 30. Technológ v celulózo-papierenskej výrobe
 31. Technológ v polygrafickej výrobe
 32. Tlačiar, operátor tlače

« o sektore

« domov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.