Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

INOVÁCIE PRODUKTOV

Inovácie výrobkov

Hygienické papiere – nové druhy hygienických papierov s netradičnou aplikáciou

 • Nové druhy hygienických papierov so zvýšenými antiseptickými vlastnosťami
 • Hygienické papiere pevné za mokra impregnované prostriedkami na čistenie a ochranu nábytku a výrobkov z dreva
 • Hygienické papiere pevné za mokra impregnované prostriedkami na čistenie a ochranu kožených výrobkov
 • Hygienické papiere pevné za mokra impregnované prostriedkami na čistenie a ochranu kovov a lakovaných kovov

Tlačové papiere – nové druhy tlačových papierov so špeciálnou povrchovou úpravou na tlač tlačenej elektroniky

 • Nové druhy grafických papierov povrchovou úpravou vhodnou na tlač tlačenej elektroniky
 • Špeciálne bezpečnostné papiere s novými bezpečnostnými prvkami

Obalové papiere – nové druhy obalových papierov so špeciálnou povrchovou úpravou na výrobu aktívnych inteligentných obalov

 • Inovované povrchovo-upravené obalové papiere so zvýšenými bariérovými vlastnosťami
 • Nové druhy biologicky degradovateľných a kompostovateľných obalov na báze kombinovaných materiálov papier s ultratenkou vrstvou biologicky degradovateľných, kompostovateľných a na biologickej báze vyrobených polymérov (na báze škrobu, na báze polylaktidov resp. kyseliny polymliečnej (PLA), na báze polyhydroxyalkanoátov (PHB, PHBV a pod.), na báze alifaticko – aromatických polyesterov, na báze celulózy (celofán a pod.) alebo na báze lignínu)
 • Inovované povrchovo-upravené obalové papiere vhodné na prípravu aktívnych obalov
 • Inovované povrchovo upravené lepenky vhodné na prípravu aktívnych obalov
 • Nové povrchovo-upravené obalové papiere vhodné na prípravu smart obalov
 • Nové povrchovo upravené lepenky vhodné na prípravu smart obalov
 • Výroba špeciálnych dvojvrstvových obalových materiálov na báze recyklovaných vlákien a tenkej vrstvy primárnych vlákien za účelom dosiahnutia vyšších kvalitatívnych vlastností produktu
 • Špeciálne mechanické a termomechanické povrchové úpravy papiera, kartónu a lepenky na zvýšenie kvalitatívnych vlastností povrchu papiera
 • Špeciálne povrchové úpravy papiera, kartónu a lepenky na báze anorganických prírodných náterových látok
 • Špeciálne povrchové úpravy papiera, kartónu a lepenky aplikovaním ultratenkých povrchových vrstiev na báze celulózových mikro a nanovlákien 
 • Inkorporácia špeciálnych vlákien na báze biodegradovateľných a kompostovateľných a na biologickej báze vyrobených polymérov   
 • Inkorporácia špeciálnych zosieťovaných vláknitých štruktúr na báze biodegradovateľných a kompostovateľných a na biologickej báze vyrobených polymérov
 • Zvýšenie mechanických vlastností aplikáciou špeciálnych pevných vlákien na báze vybraných jednoročných rastlín   
 • Zvýšenie mechanických vlastností aplikáciou špeciálnej mikrofibrilovanej a nanofibrilovanej celulózy

Obaly – aktívne a inteligentné (smart) obaly

 • Náhrada čiarových a QR kódov – zavedenie aktívnych a inteligentných (smart) biologicky degradovateľných a kompostovateľných obalov
 • Tlač RFID antén na báze nanočastíc striebra a následná sintrácia a aplikácia vhodných pasívnych čipov na vytvorenie funkčného RFID tagu na smart obaloch
 • Tlač RFID antén na báze hliníka a aplikácia vhodných pasívnych čipov na vytvorenie funkčného RFID tagu na smart obaloch
 • Vytváranie RFID antén na báze laserom indukovaného grafénu vytvoreného z lignínu obsahovanom v obalových materiáloch a aplikácia vhodných pasívnych čipov na vytvorenie funkčného RFID tagu na smart obaloch
 • Nové typy aktívnych obalov

Výrobky na báze nanocelulózy a mikrokryštalickej celulózy

 1. Nanocelulóza a nové výrobky na báze nanocelulóz využívané v automobilovom priemysle pre efektívnejšiu výrobu elektromobilov a recyklovateľných, biologicky degradovateľných batérií a superkapacitorov
 2. Batérie s rádovo vyšším potenciálom ukladania elektrickej energie na báze lyofilizovaných nanocelulóz s rádovo vyššími povrchmi na mernú jednotku objemu
 3. Superkapacitory a ultrakapacitory na báze lyofilizovaných nanocelulóz s rádovo vyššími povrchmi na mernú jednotku objemu
 4. Nanocelulóza a nové výrobky na báze nanocelulóz pre medicínske účely na zabezpečenie rýchlejšieho hojenia rán
 5. Mikrokryštalická celulóza a nové výrobky na jej báze pre potravinársky priemysel
 6. Mikrokryštalická celulóza získavaná z potravinárskych surovín – ako najvhodnejší prídavok do potravín s vysokým obsahom vlákniny
 7. Mikrokryštalická celulóza a nové výrobky na jej báze pre stavebníctvo
 8. Výrobky na báze mikrokryštalickej celulózy zvyšujúce odolnosť omietkových zmesí proti praskaniu
 9. Výrobky na báze mikrokryštalickej celulózy zvyšujúce životnosť betónov a ich odolnosť proti praskaniu

Výrobky na báze lignínu

 • nové kvalitnejšie uhlíkové vlákna na báze lignínu
 • grafén vyrobený na báze lignínu aplikáciou lasera (laserom indukovaný grafén)
 • biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu ako kompozitný prvok pre zvýšenie bariérových vlastností papierových a lepenkových obalov
 • biologicky degradovateľný a kompostovateľný obal na báze dreva so zvýšeným obsahom lignínu na zabezpečenie zvýšených bariérových vlastností týchto obalov
 • bio-drevoplasty – biologicky degradovateľné drevoplasty na báze dreva so zvýšeným obsahom lignínu na zabezpečenie zvýšenej odolnosti v exteriéri
 • biocement s prídavkom látok na báze lignínu zvyšujúci plasticitu, trvanlivosť a mrazuvzdornosť betónových konštrukcií a umožňujúci vykonávanie stavebných prác aj pri teplotách pod bodom mrazu
 • nové výrobky na báze lignínu ako prídavky do asfaltov zvyšujúci trvanlivosť, odolnosť a znižujúci hlučnosť asfaltov používaných pri stavbe ciest
 • nové výrobky na báze lignínu ako prídavky do kaučukových zmesí využívané v gumárenskom priemysle
 • nové náterové látky na báze lignínu na ochranu dreva a drevených materiálov
 • nové látky na báze derivátov lignínu ako súčasť vrtných tekutín používaných pri geologickom prieskume pri hĺbkových vrtoch
 • RFID tagy vyrobené z laserom indukovaného grafénu na báze lignínu
 • antioxidanty na báze lignínu
 • antimikrobiálne látky na báze lignínových preparátov

Inovácie služieb

 • Optimalizácia logistických služieb založená na báze používania inteligentných (smart) obalov
 • Optimalizácia dodávok surovín za účelom minimalizácie zásob a posun smerom ku zavedeniu Just-in-Time systému zásobovania podnikov surovinami

INOVÁCIE PROCESOV

 • Nové procesy regenerácie väzobných schopností vlákien za účelom zvýšenia recyklovateľnosti vlákien a kvality papiera vyrobeného z takto upravených buničín 
 • Zvýšenie recyklovateľnosti frakcionáciou vlákien a vyraďovaním tzv. nulových vlákien z procesu výroby papiera a ich využitie na energetické využitie
 • Optimalizácia procesov a jednotkových operácií aplikáciou umelej inteligencie
 • Optimalizácia procesov a jednotkových operácií efektívnou aplikáciou metód dolovania dát (data mining) a využívaním optimalizačných systémov založených na báze big data

INOVÁCIE TECHNOLÓGIÍ

 • Optimalizácie technológií výroby celulózy a papiera z hľadiska maximalizácie kvality produkcie
 • Optimalizácie technológií výroby celulózy a papiera z hľadiska minimalizácie spotreby energie
 • Optimalizácie technológií výroby celulózy a papiera z hľadiska minimalizácie spotreby vôd
 • Optimalizácie technológií výroby celulózy a papiera z hľadiska minimalizácie negatívnych dopadov výroby na životné prostredie
 • Optimalizácie technológií z aspektu maximalizácie recyklovateľnosti buničiny
 • Optimalizácia technológií na výrobu bioetanolu druhej generácie na báze celulózy a hemicelulóz z biomasy za účelom zvýšenia efektívnosti produkcie a minimalizácie ceny finálneho produktu
 • Optimalizácia technológií na výrobu bioetanolu druhej generácie na báze celulózy a hemicelulóz z dendromasy
 • Optimalizácia výrobných technológií z hľadiska minimalizácie výrobných nákladov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.