Fotogaléria

Spoločné rokovanie Aliancie sektorových rád, Riadiaceho výboru SRI, predsedov a garantov sektorových rád 21.-22. október 2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.