Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Upratovačka

UpratovačkaUpratovačka zabezpečuje udržiavanie čistoty a poriadku v pridelenom priestore, alebo objekte. Čistí, dezinfikuje a ošetruje rôzne typy plôch a podláh, upratuje domácnosti klientov a iné typy priestorov. Zabezpečuje hygienický štandard vo zverených priestoroch (napr. kancelárskych, skladových, nemocničných, zdravotníckych a potravinárskych prevádzkach). Upratovačka čistí a dezinfikuje sociálne a iné sanitárne zariadenia. Dopĺňa osobné čistiace prostriedky a hygienické potreby, kontroluje stav ich zásob a informuje zodpovednú osobu o potrebe ich doplnenia. Umýva okná a sklené výplne, podlahy, vysáva, vyprázdňuje smetné koše, utiera prach a vykonáva čistiace práce spojené s údržbou priestoru na požadovanej hygienickej úrovni. Pri umývaní podláh označuje mokré plochy prostredníctvom bezpečnostných prvkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
496221/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPracovník upratovacej služby
SKČlen upratovacej skupiny
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9112
SK ISCO-08
9112000
ESCO
2860
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
9112000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické čistiace prípravky, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vlastnosti a možnosti využitia biodegradovateľných plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
2
separácia a triedenie plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
2
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
druhy podlahových plôch a postupy pri ich čistení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Drevené podlahy, laminátové podlahy, mramorové podlahy, podlahy z umelého kameňa, liate podlahy, PVC podlahy, parkety, vlysy atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
programy odpadového hospodárstva a program predchádzania vzniku odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Napr. PVC fľaše, papier, organický odpad atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby a postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy pri čistení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy leštenia rôznych druhov materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr.: koža, drevo, kov, bambus, PVC, drevotrieska atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy čistenia kovových častí zariadenia a nábytku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady, metódy a postupy dezinfekcie a sterilizácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. sanitárnych zariadení, zariadení kuchýň, podlahových plôch atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
bezpečnostné prvky slúžiace na označovanie nebezpečenstva úrazu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. v prípade mokrej podlahy.
Perspektíva: Aktuálna
2
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
2
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie bežných upratovacích pomôcok a prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
sledovanie stavu zásob čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V prípade potreby nahlasovanie nedostatkového čistiaceho prostriedku, hygienickej potreby.
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava zmesí a roztokov čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
separovanie odpadu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: napr. z kancelárskych priestorov, ich následné triedenie ako: sklo, papier, umelá hmota atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
upratovanie domácnosti alebo iných priestorov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Podľa špecifikácie nadriadeného. Môže ísť o napr. kancelárske, skladové, nemocničné, zdravotnícke priestory a potravinárske prevádzky. Podľa harmonogramu prác môže ísť o denné, týždenné, bežné alebo generálne upratovanie.
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie a údržba sklenených plôch s použitím pomôcok, vrátane leštenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vysávanie a čistenie textílií, čalúnenia a kobercov vysávačom
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie podlahových plôch
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. pomocou mopu, podlahových kotúčových strojov, parných a vysokotlakových vodných čističov alebo podlahových automatov.
Perspektíva: Aktuálna
2
odstraňovanie prachu z povrchu nábytku a zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
umývanie, odmasťovanie, leštenie a impregnácia nábytku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
odstraňovanie vodného kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie, odmasťovanie a údržba kuchynských zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie sociálnych zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie a dezinfekcia plôch šatní a umyvární
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie, odmasťovanie a údržba stravovacích plôch a zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dezinfekcia vybavenia sociálnych zariadení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
odmasťovanie, umývanie, čistenie, leštenie a dezinfekcia plôch a zariadení v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dezinfekcia pri upratovacích činnostiach
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výber účinných prostriedkov a prípravkov na dezinfekciu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie biodegradovateľných plastov pri výkone povolania
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
2
skladovanie upratovacích, čistiacich a pracích prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
používanie bezpečnostných prvkov v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. tabule s označením miesta mokrej podlahy.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.