Zoznam členov

MenoFunkcia v RV SRIInštitúcia
Katarína LanákováPredsedníčka RVMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Lucia Lednárová DítětováTajomníčka RVTREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Hana BlažíčkováČlenka RVMinisterstvo kultúry SR
Radomír BrtáňČlen RVZdruženie miest a obcí Slovenska
Ján DutkoČlen RVMinisterstvo vnútra SR
Zuzana DzurendováČlenka RVÚrad vlády SR
Jozef VelebnýČlen RVMinisterstvo hospodárstva SR
Helena FurindováČlenka RVÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Martin HoštákČlen RVRepubliková únia zamestnávateľov
Ľudmila IvančíkováČlenka RVŠtatistický úrad SR
Miloslava KováčováČlenka RVMinisterstvo zdravotníctva SR
Andrej LaszČlen RVAsociácia priemyselných zväzov
Géza MihályČlen RVTREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Oto NevickýČlen RVAsociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Mária PríkopskáČlenka RVMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Iveta ŠimonovičováČlenka RVMinisterstvo dopravy a výstavby SR
Monika UhlerováČlenka RVKonfederácia odborových zväzov SR

Zoznam členov Riadiaceho výboru NSP III

InštitúciaMeno
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRPaedDr. Danica Lehocká
Mgr. Katarína Lanáková
Ing. Mária Príkopská
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyIng. Vladimír Haško
PhDr. Helena Furindová
Ministerstvo kultúry SRPaedDr. Hana Blažíčková
Združenie miest a obcí SlovenskaIng. Martin Zbudila
Konfederácia odborových zväzov SRMgr. Martina Nemethová
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SRRNDr. Oto Nevický
Republiková únia zamestnávateľovIng. Martin Hošták, PhD.
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SRIng. František Priesol
Ministerstvo vnútra SRIng. Ján Dutko
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRIng. Iveta Šimonovičová
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRIng. Martin Barbarič
Ministerstvo zdravotníctva SRIng. Miloslava Kováčová
Štátny inštitút odborného vzdelávaniaIng. Ivan Stankovský, CSc.
Štatistický úrad SRPhDr. Ľudmila Ivančíková
Združenie samosprávnych krajovIng. Karol Kunovský
Úrad vlády SRJUDr. Zuzana Dzurendová
MPSVR SRAlena Schinglerová
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.Ing. Géza Mihály, CSc.
PaedDr. Lucia Dítětová

Zoznam členov Riadiaceho výboru NSP I, II

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SRIng. Mária Janušová
Mgr. Zuzana Polačková, M.A.
Ing. Mária Príkopská
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SRMgr. Boris Sloboda
Ministerstvo hospodárstva SR Dr. Ivan Pešout
Ministerstvo vnútra SR Ing. Ján Dutko
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRIng. Ján Beňadik
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SRIng. Monika Rajová
Centrum vzdelávania MPSVR SR Ing. Július Lukáč
Mgr. Petra Tomagová
Ing. Alena Vaclavová
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mgr. Katarína Dubovanová
PhDr. Helena Furindová
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SRRNDr. Oto Nevický
Mgr. Branislav Masár
Ing. Ján Žačko
Republiková únia zamestnávateľov Dr. Peter Molnár
Ing. Martin Hošták
Konfederácia odborových zväzov SR PhDr. Miroslav Gazdík
Mgr. Vladimír Mojš
Štátny inštitút odborného vzdelávania Ing. Ivan Stankovský, CSc.
Štatistický úrad SR PhDr. Ľudmila Ivančíková
Združenie miest a obcí Slovenska Ing. Jozef Turčány
Združenie samosprávnych krajov Ing. Karol Kunovský
TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. Ing. Géza Mihály, CSc.
PaedDr. Lucia Dítětová
Ing. Mária Škodová
Ing. Monika Donovalová
Ing. Soňa Gerthoferová
Ing. Karol Václavík
Ing. Róbert Mihály

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.