Nastavovač CNC strojov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Nastavovač CNC strojov

Nastavovač CNC strojov vykonáva osadenie stroja upínačmi náradia, náradím a upína materiál. Nastavuje stroj, skúša a odlaďuje program a nastavenie stroja. Vykonáva výmenu opotrebených alebo poškodených nástrojov v stroji a korekcie v nastavení stroja.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Mechanik - nastavovač
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7223 - Nastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov
SK ISCO-08 7223001 - Nastavovač CNC strojov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Príslušnosť k povolaniu Nastavovač strojov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 parametre polotovarov a súčastí strojov
 • stupeň EKR 4 zásady tvorby technologických postupov výroby z kovu
 • stupeň EKR 4 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia sústruženia
 • stupeň EKR 4 technológia frézovania
 • stupeň EKR 4 technológia vŕtania a vyvrtávania
 • stupeň EKR 4 automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
 • stupeň EKR 4 číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
 • stupeň EKR 4 technológia brúsenia
 • stupeň EKR 3 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 technológia elektroiskrového, beztrieskového obrábania
 • stupeň EKR 2 technológia zhotovovania rezných a ďalších nástrojov
 • stupeň EKR 2 softvér pre konštrukciu 3D modelov modelových zariadení
 • stupeň EKR 2 konštrukčné časti strojov
  Špecifikácia:
  Ložiská, vedenia, motory, uloženia.
 • stupeň EKR 1 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 1 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 modifikácia programov pre cnc výrobné stroje
 • stupeň EKR 4 upínanie nástrojov, polotovarov a obrobkov a ustanovovanie ich polohy na bežných druhoch obrábacích strojov
 • stupeň EKR 4 ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba cnc obrábacích strojov
 • stupeň EKR 4 nastavovanie výrobných strojov, zariadení, liniek, prípravkov, náradí a meradiel
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v strojárskej technickej dokumentácii
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce, pomôcok a náhradných dielov na zostavovanie, montáž a obnovenie cnc výrobných strojov, pram, pracovísk a liniek, ich komponentov a agregátov
 • stupeň EKR 3 odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
 • stupeň EKR 3 kontrola výsledkov nastavovania posudzovaním chodu nastavených strojov, zariadení, liniek, rozmerov a ďalších parametrov na ich vyrobených produktoch
 • stupeň EKR 3 obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
 • stupeň EKR 2 práca s grafickými a výpočtovými programami v strojárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie