Pod koordináciou Riadiaceho výboru SRI sa konala úvodná konferencia projektu 29.10.2019

31.10.2019

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.