Vývojový trend č.2 – kvantita

Globálne vplyvy technologických trendov a súvisiaca digitalizácia vytvára zvýšený dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile v oblasti IT.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.