Vývojový trend č.1 – kvalita

Globálne vplyvy technologických trendov principiálne menia charakter pracovných procesov a úkonov, a tým vytvárajú potrebu kvalitatívnych zmien požadovaných IT zručností a kompetencií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.