Vízia sektora do roku 2030

Do roku 2030 by mal sektor vzdelávania disponovať dostatkom ľudských zdrojov, kvalitatívne pripravených na zabezpečovanie vzdelávania na všetkých stupňoch vzdelávania, aby:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.