Zahraničný obchod

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov má pasívne saldo obchodnej bilancie, to znamená, že hodnota vývozu je o 21 % nižšia ako hodnota dovozu. Podiel vývozu sektora na celkovom vývoze zo SR predstavuje 1 %, pričom tento podiel sa v porovnaní s rokom 2010 nezmenil.

Vývoz

Z pohľadu komodít predstavujú na celkovom vývoze obilniny podiel 15,6% (hodnota vývozu 170,5 mil. €, oproti roku 2020 sa vývoz zvýšil o 34,5%; najviac sme vyviezli pšenicu a súraž, kukuricu, jačmeň, raž), olejnaté semená podiel 8,9% (hodnota vývozu 97,3 mil. €, v porovnaní s r. 2020 sa  vývoz zvýšil o 12,2 %; najviac sme vyviezli semená repky alebo semená repky olejnej, slnečnicové semená, sójové bôby, ostatné olejnaté semená, obilnú slamu a plevy), mlieko, vajcia a med podiel 7,6% (hodnota vývozu 83,5 mil.€, v porovnaní s r. 2020 sa vývoz znížil o 5,5%; najviac sme vyviezli syry a tvaroh, mlieko a smotanu bez pridaného cukru, vtáčie vajcia, mlieko a smotanu s pridaným cukrom, cmar a kyslé mlieko, srvátku)[1].

Dovoz

Z pohľadu komodít predstavuje na celkovom dovoze mäso a jedlé droby podiel 11,4% (hodnota dovozu 184,1 mil.€, oproti r.2020 sa dovoz znížil o 9,2%; najviac sme doviezli bravčové mäso, mäso a jedlé droby z hydiny, hovädzie mäso, mäso a jedlé droby slané, údené, jedlé droby zo svíň, hovädzích zvierat, prasací tuk a mrazené hovädzie mäso), ovocie podiel 7,6% (hodnota dovozu 122,7 mil.€, v porovnaní s r. 2020 sa dovoz zvýšil o 4,2 %; najviac sme doviezli citrusové ovocie, banány, jablká a hrušky, ostatné čerstvé ovocie, hrozno, orechy, avokádo, ananás a melóny), zelenina podiel 6,9% (hodnota dovozu 111,5 mil.€, v porovnaní s r. 2020 sa dovoz znížil o 9,2%, najviac sme doviezli čerstvú zeleninu, rajčiaky, zemiaky, hlávkový šalát, mrkvu, cibuľu, cviklu, uhorky, mrazenú zeleninu)[2].

Štruktúra vývozu podľa divízií patriacich do tohto sektora je nasledovná: 1 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace (99,7 %), 3 Rybolov a akvakultúra (0,3 %), 75 Veterinárne činnosti (0 %). Vývoj importu a exportu je uvedený v Grafe č. 5 – 7.

Vývoj importu

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[3]

Vývoj exportu

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[4]

Vývoj bilancie zahraničného obchodu

Zdroj: spracovanie TREXIMA Bratislava[5]

[1] Údaje Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Komoditná štruktúra zahraničného obchodu s agropotravinárskymi produktmi za obdobie  január – apríl 2021 (porovnanie s január – apríl 2020)

[2] Údaje Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – Komoditná štruktúra zahraničného obchodu s agropotravinárskymi produktmi za obdobie  január – apríl 2021 (porovnanie s január – apríl 2020)

[3] Zdrojom údajov je štatistika zahraničného obchodu ŠÚ SR podľa klasifikácie produkcie CPA. Jednotlivé produkty sú priradené k divíziám ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

[4] Zdrojom údajov je štatistika zahraničného obchodu ŠÚ SR podľa klasifikácie produkcie CPA. Jednotlivé produkty sú priradené k divíziám ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

[5] Zdrojom údajov je štatistika zahraničného obchodu ŠÚ SR podľa klasifikácie produkcie CPA. Jednotlivé produkty sú priradené k divíziám ekonomických činností SK NACE Rev. 2. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.