Trvalo udržateľný rozvoj

Elektrotechnický sektor má výrazný vplyv na environmentálne hľadiská života spoločnosti najmä v súvislosti s vysokou produkciou svojich elektrotechnických výrobkov, spotrebičov a zariadení, energetickou náročnosťou ich prevádzky a spotrebou surovín a elektrickej energie potrebnej k ich výrobe, s čím samozrejme súvisí aj objem emisií. Z uvedených dôvodov je snahou a výzvou v elektrotechnickom priemysle neustále znižovať negatívny dosah týchto vplyvov v záujme trvalej udržateľnosti rozvoja. Už niekoľko rokov platia napr. prísne právne požiadavky na obmedzenie používania nebezpečných látok v elektrických zariadeniach, požiadavky na opakované používanie vstupných surovín (recyklátov) pri výrobe elektrotechnických výrobkov, spotrebičov a zariadení a požiadavky na výrazné znižovanie energetickej náročnosti pri používaní aj výrobe týchto elektrotechnických produktov. Európska komisia v snahe o ďalšie zníženie uhlíkovej stopy Európy, a taktiež cien energie pre európskych spotrebiteľov, prijala nové opatrenia v oblasti ekodizajnu pre elektrotechnické výrobky, ako sú chladničky, práčky, umývačky riadu a televízory. Zlepšenie ekodizajnu týchto výrobkov prispieva k uplatňovaniu zásady prvoradosti energetickej efektívnosti, ktorá je prioritou EÚ v oblasti energetickej únie. S cieľom podporiť opraviteľnosť a teda zvýšiť životnosť elektrických spotrebičov, sa viaceré opatrenia v oblasti ekodizajnu zameriavajú na uľahčenie opráv elektrotechnických výrobkov zabezpečením dostupnosti náhradných dielov, a to najmä tým, že náhradné diely sú dostupné počas dlhého obdobia po nákupe výrobku (až 10 rokov). S cieľom zlepšiť trh opráv musia výrobcovia elektrotechnických výrobkov vo vzťahu k profesionálnym opravárom zabezpečiť dostupnosť informácií o opravách a o odbornej údržbe ich výrobkov. Komisia prijala aj 10 vykonávacích nariadení o ekodizajne, v ktorých stanovila energetickú účinnosť a ďalšie požiadavky na vybrané skupiny výrobkov ako sú chladničky, práčky, umývačky riadu, elektronické displeje (vrátane televízorov), svetelné zdroje a samostatné ovládacie zariadenia, externé zdroje energie, elektromotory, chladničky s funkciou priameho predaja (napr. chladničky v supermarketoch, predajné automaty na chladené nápoje), výkonové transformátory a zváracie zariadenia. Pre ľudské zdroje v sektore to znamená nárast dopytu po servisných pracovníkoch, ktorí budú dané prístroje a zariadenia opravovať.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.