Predikcia ďalšieho vývoja sektora s prihliadnutím na inovácie

Sektor elektrotechniky považujeme za sektor s jednoznačne najväčším inovačným potenciálom, nakoľko všeobecné využívanie elektrickej energie vytvorilo súčasnú životnú úroveň vo svete a túto úroveň bude posúvať aj naďalej. Elektrotechnika na Slovensku má dlhoročnú tradíciu, avšak v posledných rokoch dochádza k jednoznačnému zhoršovaniu kvality ľudských zdrojov. Hlavným dôvodom tejto situácie je fakt, že náš vzdelávací systém nestíha reagovať na rýchle tempo technologického pokroku v praxi. Z tohto dôvodu je dôležité uvedomiť si, že príprava budúcich ľudských zdrojov začína už dnes a je potrebné tomu prispôsobiť vzdelávanie čo najskôr. Medzi najvýraznejšie inovačné trendy, ktoré sektor ovplyvnia, patrí automatizácia a robotizácia, smart technológie, nové materiály, umelá inteligencia, internet vecí, virtuálna realita a ďalšie. Prehľady najdôležitejších inovačných kategórií, ich vplyv na výkony zamestnaní, a budúce vyžadované odborné vedomosti a zručnosti, popisujú tzv. „inovačné karty“, ktoré sú uvedené nižšie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.