SWOT analýza za odvetvie dopravy, logistiky a poštových služieb

V nasledujúcej časti je spracovaná SWOT analýza za odvetvie dopravy, logistiky a poštových služieb.

SILNÉ STRÁNKY

LEGISLATÍVA, FINANCOVANIE A GEOPOLITIKA

ZAMESTNANOSŤ

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

BEZPEČNOSŤ A EKOLÓGIA

VZDELÁVANIE

STROJOVÝ PARK A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

SLABÉ STRÁNKY

LEGISLATÍVA, FINANCOVANIE A GEOPOLITIKA

ZAMESTNANOSŤ

STROJOVÝ PARK A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

VZDELÁVANIE

BEZPEČNOSŤ A EKOLÓGIA

PRÍLEŽITOSTI

LEGISLATÍVA, FINANCOVANIE A GEOPOLITIKA

ZAMESTNANOSŤ

VZDELÁVANIE

STROJOVÝ PARK A TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

BEZPEČNOSŤ A EKOLÓGIA

OHROZENIA

Legislatíva, financovanie a geopolitika

Zamestnanosť

Vzdelávanie

Strojový park a technická vybavenosť

Služby zákazníkom

Bezpečnosť a ekológia

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.