Zoznam členov sektorovej rady

Funkcia Meno Inštitúcia
Garant sektorovej rady Oto Nevický Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Predseda sektorovej rady Igor Pramuk Asociácia nemocníc Slovenska
Tajomníčka sektorovej rady Monika Serafinová TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Členka sektorovej rady Lýdia Budziňáková VÚC Prešov
Členka sektorovej rady Martina Gymerská Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Člen sektorovej rady Miroslav Halecký Asociácia nemocníc Slovenska
Člen sektorovej rady Miloslav Hanula Detská fakultná nemocnice B. Bystrica
Člen sektorovej rady Róbert Hill Asociácia nemocníc Slovenska
Členka sektorovej rady Katarína Hrašnová Stredná zdravotnícka škola v Trnave
Členka sektorovej rady Mária Hrušovská Štátny inštitút odborného vzdelávania
Členka sektorovej rady Monika Jankechová Ministerstvo zdravotníctva SR
Členka sektorovej rady Daniela Jaslovská Republiková únia zamestnávateľov
Člen sektorovej rady Dávid Keselý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topolčany
Členka sektorovej rady Dagmar Komačeková Slovenská zdravotnícka univerzita BA
Členka sektorovej rady Miloslava Kováčová Ministerstvo zdravotníctva SR
Členka sektorovej rady Silvia Kováľová Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku
Členka sektorovej rady Jarmila Kristová Slovenská zdravotnícka univerzita BA
Členka sektorovej rady Želmíra Macejová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Členka sektorovej rady Jana Mazalánová Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce
Členka sektorovej rady Štefánia Móricová Slovenská zdravotnícka univerzita BA
Členka sektorovej rady Viera Mrázová Jazmin, n.o.
Členka sektorovej rady Jana Palenčárová Asociácia nemocníc Slovenska
Členka sektorovej rady Daniela Pochybová Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
Člen sektorovej rady Miroslav Sekula Asociácia stredných zdravotných škôl SR
Člen sektorovej rady Ján Slávik Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice
Člen sektorovej rady Peter Šimko Slovenská zdravotnícka univerzita BA
Členka sektorovej rady Jana Štefancová Asociácia súkromných lekárov
Členka sektorovej rady Adriana Tantošová Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Člen sektorovej rady Tomáš Tesař UK Farmaceutická fakulta
Člen sektorovej rady Nominácia bude doriešená Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.