Zoznam garantovaných zamestnaní

Lektor slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
Poradca pre vekový manažment
Riaditeľ školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia (c...
Riaditeľ školy deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vz...
Školský špeciálny pedagóg
Lektor vysokej školy
Asistent vysokej školy
Geograf
Poradenský psychológ
Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
Učiteľ odborného učilišťa a praktickej školy
Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.